ŠALLES

KLEITAS

  Deviņkārtu jostu pinu apkārt dižu ozoliņu -
Cirta čūska dzēla bite, ne lapiņa nedrebēja
0
 .